Contributie al betaald?

Contributie al betaald?

Sportvrienden,

Het nieuwe seizoen 2014/2015 gaat vanaf 7 september van start . Het is raadzaam voor degene die dan nog met vakantie zijn contact op te nemen met de coach zodat het team compleet aan de start kan beginnen.

De contributie van € 165,- (gericht aan penningmeester Mazzelstars te Zoetermeer op rekening NL63 INGB0004335853) moet voor 1 september 2014 worden voldaan anders ben je niet speelgerechtigd. Voor nieuwe leden geldt tevens administratie kosten a €20,- (voor o.a. bondsgeld en spelerspas).

De contributie is ten alle tijde voor een héél seizoen verschuldigd, zie reglement.  Bij niet betalen van de contributie wordt er geïnd via het incassobureau.

>> Meer informatie voor leden kan je vinden op deze pagina

Met sportieve groet,

Het bestuur

Sorry, comments are closed for this post.

MENU